Parengtas įsakymo projektas „DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2020-01-20 ĮSAKYMO NR. A30-106/20 „DĖL LEIDIMO KOREGUOTI ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0008:1066) VISORIŲ GATVĖJE DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 1/1 P. VAIČAIČIO G. 27 (KADASTRO NR. 0101/0008:1263) IR SKLYPO NR. 1/2 P. VAIČAIČIO G. 29 (KADASTRO NR. 0101/0008:1262) SPRENDINIUS INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS“

Parengtas įsakymo projektas „DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2020-01-20 ĮSAKYMO NR. A30-106/20 „DĖL LEIDIMO KOREGUOTI ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0008:1066) VISORIŲ GATVĖJE DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 1/1 P. VAIČAIČIO G. 27 (KADASTRO NR. 0101/0008:1263) IR SKLYPO NR. 1/2 P. VAIČAIČIO G. 29 (KADASTRO NR. 0101/0008:1262) SPRENDINIUS INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS“

 

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Atsižvelgiant į 2023 m. vasario 10 d. iniciatoriaus prašymą (Savivaldybės  registracijos Nr. A50-5692/23) „Dėl prašymo nutraukti teritorijų planavimo procedūrą“, pripažįstama netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020 m. sausio 20 d. įsakymą Nr. A30-106/20 „Dėl leidimo koreguoti žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0008:1066) Visorių gatvėje detaliojo plano sklypo Nr. 1/1 P. Vaičaičio g. 27 (kadastro Nr. 0101/0008:1263) ir sklypo Nr. 1/2 P. Vaičaičio g. 29 (kadastro Nr. 0101/0008:1262) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu“.

Isakymo+tekstas