Parengtas įsakymo projektas „DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2021-06-04 ĮSAKYMO NR. A30-1977/21 „DĖL TERITORIJOS, PAGAL VILNIAUS VERBŲ ETNOKULTŪROS KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIO SPECIALŲJĮ PLANĄ PATENKANČIOS Į FUNKCINĘ ZONĄ NR. 14, DETALIOJO PLANO ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

Parengtas įsakymo projektas „DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2021-06-04 ĮSAKYMO NR. A30-1977/21 „DĖL TERITORIJOS, PAGAL VILNIAUS VERBŲ ETNOKULTŪROS KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIO SPECIALŲJĮ PLANĄ PATENKANČIOS Į FUNKCINĘ ZONĄ NR. 14, DETALIOJO PLANO ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

 

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Vilniaus verbų etnokultūrinio kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą išregistravus iš teritorijų planavimo dokumentų registro, parengtas įsakymo projektas dėl administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021-06-04 įsakymo Nr. A30-1977/21 „Dėl teritorijos, pagal Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkančios į funkcinę zoną Nr. 14, detaliojo plano organizavimo“ pakeitimo.

Isakymo+tekstas