Parengtas įsakymo projektas dėl leidimo inicijuoti apie 12 ha teritorijos prie Gurių gatvės detaliojo plano keitimą

SKELBIMAS DĖL PARENGTO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ĮSAKYMO

„DĖL LEIDIMO INICIJUOTI APIE 12 HA TERITORIJOS PRIE GURIŲ GATVĖS DETALIOJO PLANO KEITIMĄ SKLYPUOSE MORAVŲ G. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 IR 17“

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 punktu:

1. L e i d ž i u inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 30-4032 patvirtinto apie 12 (dvylikos) ha teritorijos prie Gurių gatvės detaliojo plano (registro Nr. 78016) keitimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, keičiant (nustatant) suplanuotų sklypų Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0073:326) Moravų g. 1, Nr. 2 (kadastro Nr. 0101/0073:303) Moravų g. 3, Nr. 3 (kadastro Nr. 0101/0073:317) Moravų g. 5, Nr. 4 (kadastro Nr. 0101/0073:278) Moravų g. 7, Nr. 5 (kadastro Nr. 0101/0073:293) Moravų g. 9, Nr. 6 (kadastro Nr. 0101/0073:280) Moravų g. 11, Nr. 7 (kadastro Nr. 0101/0073:273) Moravų g. 13, Nr. 8 (kadastro Nr. 0101/0073:316) Moravų g. 15 ir Nr. 9 (kadastro Nr. 0101/0073:279) Moravų g. 17 ribas ir plotus, žemės naudojimo būdus į komercinės paskirties objektų teritorijos, inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos, užstatymo tankį, intensyvumą, statinio aukštį, užstatymo tipą, statybos zoną ir ribą bei kitus planuojamam užstatymui reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentams keisti (pridedama).

PRIDEDAMA:

1. MIESTO PLANO IŠTRAUKA

2. PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI

1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas apie 12 ha teritorijos prie Gurių gatvės detaliojo plano (registro Nr. 78016) keitimas sklypuose Moravų g. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ir 17.

2. Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: 0,8722 ha sklypai (žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdai – Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendraturčių teritorijos) (kadastro Nr. 0101/0073:326) Moravų g. 1, (kadastro Nr. 0101/0073:303) Moravų g. 3, (kadastro Nr. 0101/0073:317) Moravų g. 5, (kadastro Nr. 0101/0073:278) Moravų g. 7, (kadastro Nr. 0101/0073:293) Moravų g. 9, (kadastro Nr. 0101/0073:280) Moravų g. 11, (kadastro Nr. 0101/0073:273) Moravų g. 13, (kadastro Nr. 0101/0073:316) Moravų g. 15 ir (kadastro Nr. 0101/0073:279) Moravų g. 17, Naujosios Vilnios seniūnijoje, Vilniuje.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222, LT-09601, Vilnius

4. Planavimo iniciatorius UAB „Mijokas ir Ko“, įmonės kodas 124424243, Olandų g. 53-10, Vilnius, tel. +370 684 56075; UAB „Gama turtas“, įmonės kodas 304233752 , Konstitucijos pr. 26, LT-08105 Vilnius, tel. +370 612 06660 ir fizinių asmenų grupė.

5. Rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.

6. Planavimo pagrindas: UAB „Miesto vizija“ prašymas, Reg. Nr. A50-40106/17, 2018-01-10.

7. Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 30-4032 patvirtinto apie 12 (dvylikos) ha teritorijos prie Gurių gatvės detaliojo plano (registro Nr. 78016) ketimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, keičiant (nustatant) suplanuotų sklypų Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0073:326) Moravų g. 1, Nr. 2 (kadastro Nr. 0101/0073:303) Moravų g. 3, Nr. 3 (kadastro Nr. 0101/0073:317) Moravų g. 5, Nr. 4 (kadastro Nr. 0101/0073:278) Moravų g. 7, Nr. 5 (kadastro Nr. 0101/0073:293) Moravų g. 9, Nr. 6 (kadastro Nr. 0101/0073:280) Moravų g. 11, Nr. 7 (kadastro Nr. 0101/0073:273) Moravų g. 13, Nr. 8 (kadastro Nr. 0101/0073:316) Moravų g. 15 ir Nr. 9 (kadastro Nr. 0101/0073:279) Moravų g. 17 ribas ir plotus, žemės naudojimo būdus į komercinės paskirties objektų teritorijos, inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos, užstatymo tankį, intensyvumą, statinio aukštį, užstatymo tipą, statybos zoną ir ribą bei kitus planuojamam užstatymui reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

8. Papildomi planavimo uždaviniai: nėra.

9. Papildomi reglamentai: nėra.

10. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekamos.

11. SPAV reikalingumas: nereikalingas.

12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

14. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.

15. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.

16. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano koregavimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.

17. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartyje.

18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

Pasiūlymų teikimas: Su sprendimu dėl detaliojo plano keitimo galima susipažinti Vilniaus m. savivaldybės patalpose, adresu: Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius 415 kab. (Kontaktinis tel. 8 5 219 7913). Pasiūlymai teikiami raštu ar el. paštu: e.vicemeras@vilnius.lt.