Parengtas įsakymo projektas dėl leidimo inicijuoti apie 2.17 ha teritorijos prie Vismaliukų gatvės detaliojo plano rengimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo inicijuoti apie 2.17 ha teritorijos prie Vismaliukų gatvės detaliojo plano rengimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – inicijuoti apie 2,17 ha teritorijos prie Vismaliukų gatvės detaliojo plano rengimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklype Vismaliukų g. 23 (kadastro
Nr. 0101/0007:2240) ir sklype (kadastro Nr. 0101/0007:3317), kurio tikslas: sklypą Vismaliukų g. 23 (kadastro Nr. 0101/0007:2240) padalinti į mažesnius sklypus, nustatyti sklypų naudojimo būdus ir teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (pagal pridedamą miesto plano ištrauką) ir Vilniaus miesto savivaldybės Veržuvos hidrografinio draustinio nuostatų, patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m.
spalio 25 d. sprendimo Nr. 1-1200 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės Vokės senslėnio šlaitų geomorfologinio draustinio ir kitų draustinių nuostatų ir individualių bylų tvirtinimo“ 1.4  papunkčiu, 11.2 ir 12.1 papunkčiais.

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

Nuorodos 1 Isakymo+tekstas Vismaliukų g. 23  2 Inicijavimo+Programa Vismaliukų g. 23  3 schema