Parengtas įsakymo projektas dėl leidimo inicijuoti detaliųjų planų keitimą, Naujosios Vilnios seniūnijoje, Juodajame kelyje

SKELBIMAS DĖL PARENGTO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ĮSAKYMO

„DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPŲ JUODAJAME KELYJE (KADASTRO NR. 0101/0057:2227 IR NR. 0101/0075:2307), NAUJOSIOS VILNIOS SENIŪNIJOJE, DETALIOJO PLANO IR SKLYPO JUODAJAME KEL. 35A (KADASTRO NR. 0101/0075:2226), NAUJOSIOS VILNIOS SENIŪNIJOJE, DETALIOJO PLANO KEITIMĄ“

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 punktu:

1. L e i d ž i u inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 23 d. sprendimu Nr. 1-359 patvirtinto sklypų Juodajame kelyje (kadastro Nr. 0101/0075:2227 ir Nr. 0101/0075:2307), Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. 2031) ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 12 d. sprendimu Nr. 1-262 patvirtinto sklypo Juodajame kel. 35A (kadastro Nr. 0101/0075:2226), Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. 2806) keitimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, sujungiant žemės sklypus (kadastro Nr. 0101/0075:2995, Nr. 0101/0075:3264, Nr. 0101/0075:3263 ir Nr. 0101/0075:2226), nustatant komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą ir teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentams keisti (pridedama).

PRIDEDAMA:

1 MIESTO PLANO IŠTRAUKA

2. PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI

1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimassklypų Juodajame kelyje (kadastro Nr. 0101/0075:2227 ir Nr. 0101/0075:2307), Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano ir sklypo Juodajame kel. 35A (kadastro Nr. 0101/0075:2226), Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano keitimą.

2. Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: 0,4535 ha sklypai (žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdai – Komercinės paskirties objektų teritorijos; Gyvenamosios teritorijos; Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos) (kadastro Nr. 0101/0075:3263) Juodasis kel. 35, (kadastro Nr. 0101/0075:2226) Juodasis kel. 35A, (kadastro Nr. 0101/0075:2995) Gurių Sodų 4-oji g. 4 ir (kadastro Nr. 0101/0075:3264), Naujosios Vilnios seniūnijoje, Vilniuje.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222, LT-09601, Vilnius

4. Planavimo iniciatorius UAB „Baltisches Haus“, Pamėnkalnio g. 25-12, Vilnius, tel. 868672572

5. Rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.

6. Planavimo pagrindas: UAB „Baltisches Haus“ prašymas, Reg. Nr. A50-34855/17, 2017-10-31.

7. Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 23 d. sprendimu Nr. 1-359 patvirtinto sklypų Juodajame kelyje (kadastro Nr. 0101/0075:2227 ir Nr. 0101/0075:2307), Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. 2031) ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 12 d. sprendimu Nr. 1-262 patvirtinto sklypo Juodajame kel. 35A (kadastro Nr. 0101/0075:2226), Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. 2806) keitimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, sujungiant žemės sklypus (kadastro Nr. 0101/0075:2995, Nr. 0101/0075:3264, Nr. 0101/0075:3263 ir Nr. 0101/0075:2226), nustatant komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą ir teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

8. Papildomi planavimo uždaviniai: nėra.

9. Papildomi reglamentai: nėra.

10. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekamos.

11. SPAV reikalingumas: nereikalingas.

12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

14. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.

15. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.

16. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano koregavimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.

17. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartyje.

18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

Pasiūlymų teikimas: Su sprendimu dėl detaliojo plano keitimo galima susipažinti Vilniaus m. savivaldybės patalpose, adresu: Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius 415 kab. (Kontaktinis tel. 8 5 219 7913). Pasiūlymai teikiami raštu ar el. paštu: [email protected].