Parengtas įsakymo projektas Dėl leidimo keisti Lazdynų rajono žemutinės terasos detaliojo plano sprendinius apie 8,6 ha teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo keisti Lazdynų rajono žemutinės terasos detaliojo plano sprendinius apie 8,6 ha teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – keisti Lazdynų rajono žemutinės terasos detaliojo plano (registro Nr. T00056335), patvirtinto Vilniaus miesto tarybos 1994 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. 14 ,,Dėl Lazdynų rajono žemutinės terasos detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius apie 8,6 (aštuonių ir šešių dešimtųjų) ha teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu: žemės sklypui Miškinių g. 11 (kadastro Nr. 0101/0051:144) nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (schema pridedama).

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

Priedai: Isakymo_tekstas_Miskiniu; programa++Miškinių+11; Schema_miskiniu_11