Parengtas įsakymo projektas „Dėl leidimo keisti sklypo Bajorų kaime detaliojo plano sprendinius apie 0,5 ha teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu“

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo keisti sklypo (kadastro Nr. 0101/0100:1001) Bajorų kaime detaliojo plano sprendinius apie 0,5 ha teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu“.

Su įsakymo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais, planavimo tikslų dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo (nuo š. m. birželio 25 d. iki liepos 9 d.) (kontaktinis asmuo Valdonė Gavorskienė, tel. (8 5) 211 2519, el. p. valdone.gavorskiene@vilnius.lt).

 


Dokumentai atsisiųsti:

Įsakymo projektas

Aiškinamasis raštas

Programa


Projektas Bajorų

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS administracijos direktoriaus pavaduotojas

ĮSAKYMAS

dėl leidimo keisti SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0100:1001) bajorų kaime detaliojo plano sprendinius apie 0,5 ha teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu

2021 m.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. L e i d ž i u keisti sklypo (kadastro Nr. 0101/0100:1001) Bajorų kaime detaliojo plano (registro Nr. T00055805), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. gegužės 12 d. sprendimu Nr. 1-377 ,,Dėl pritarimo sklypo (kadastro Nr. 0101/0100:1001) Bajorų kaime raidos programai, Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimo ir detaliojo plano tvirtinimo“, pertvarkyto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. A30-270 ,,Dėl žemės sklypo Mykolo Lietuvio g. 49 formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintu žemės sklypo Mykolo Lietuvio g. 49 formavimo ir pertvarkymo projektu, sprendinius apie 0,5 ha teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu: padalyti žemės sklypą Nr. 1.2 Mykolo Lietuvio g. 51 (kadastro Nr. 0101/0100:1910), pakeisti žemės sklypo Nr. 1.2 Mykolo Lietuvio g. 51 (kadastro Nr. 0101/0100:1910) ir žemės sklypo 1.3 Mykolo Lietuvio g. 53 (kadastro Nr. 0101/0100:1909) paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti žemės sklypams Nr. 1.2 Mykolo Lietuvio g. 51 (kadastro Nr. 0101/0100:1910), Nr. 1.1 Mykolo Lietuvio g. 49 (kadastro Nr. 0101/0100:242), Nr. 1.1 Mykolo Lietuvio g. 49A (kadastro Nr. 0101/0100:311) ir Nr. 1.3 Mykolo Lietuvio g. 53 (kadastro Nr. 0101/0100:1909) užstatymo aukštį, užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą ir kitus žemės sklypų naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (schema pridedama).

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja