Parengtas įsakymo projektas dėl leidimo keisti žemės sklypo (Didlaukio g. 1, kadastro Nr. 0101/0017:283) detalųjį planą

„Dėl leidimo keisti žemės sklypo prie Didlaukio ir Kalvarijų gatvių sankirtos detaliojo plano sprendinius sklype Didlaukio g. 1 (kadastro Nr. 0101/0017:283) ir teritorijoje iki Didlaukio g. ir Kalvarijų g. raudonųjų linijų inicijavimo sutarties pagrindu“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – keisti Vilniaus miesto valdybos 2001 m. sausio 18 d. sprendimu Nr. 82V ,,Dėl žemės sklypo prie Didlaukio ir Kalvarijų gatvių sankirtos nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054872) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu sklype Didlaukio g. 1 (kadastro Nr. 0101/0017:283), suformuotame Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. 30-2041/19 „Dėl žemės sklypų Didlaukio g. 1 (kadastro Nr. 0101/0017:155), Didlaukio g. 1A (kadastro Nr. 0101/0017:349) ir žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0017:408) formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ pavirtintu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu, ir teritorijoje iki Didlaukio g. ir Kalvarijų g. raudonųjų linijų:  nekeičiant žemės sklypo Didlaukio g. 1 (kadastro Nr. 0101/0017:283) pagrindinės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo patikslinti žemės sklypo ribas, suformuoti žemės sklypus planuojamoje teritorijoje ir nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00086338) ir kitais teisės aktais.

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

Nuorodos 1 Isakymo+tekstas 2 Inicijavimo+Programa 3 schema