Parengtas įsakymo projektas dėl leidimo koreguoti detaliojo plano Platiniškių k. sprendinius sklype (kadastro Nr. 0101/0167:640) inicijavimo sutarties pagrindu

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo koreguoti sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:88, Nr. 0101/0167:640, Nr. 0101/0167:641 ir Nr. 0101/0167:642) Platiniškių kaime detaliojo plano sprendinius sklype (kadastro Nr. 0101/0167:640) inicijavimo sutarties pagrindu“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 17 d. sprendimu Nr. 1-75 „Dėl sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:88, Nr. 0101/0167:640, Nr. 0101/0167:641 ir Nr. 0101/0167:642) Platiniškių kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00076442) sprendinius sklype (kadastro Nr. 0101/0167:640) inicijavimo sutarties pagrindu: padalinti sklypą į atskirus sklypus pakeičiant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę, nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės naudojimo būdą, pagrindinius bei papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu [email protected].

Nuorodos 1 Isakymo+tekstas 2. Inicijavimo+Programa 3 Schema