Parengtas įsakymo projektas dėl leidimo koreguoti detaliojo plano sprendinius žemės sklype A. Mickevičiaus g. 8 inicijavimo sutarties pagrindu

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo koreguoti Žvėryno rajono detaliojo plano sprendinius žemės sklype A. Mickevičiaus g. 8 inicijavimo sutarties pagrindu“

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1995 m. sausio 12 d. potvarkiu Nr. 82V „Dėl Žvėryno rajono plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius žemės sklype
A. Mickevičiaus g. 8 inicijavimo sutarties pagrindu: suformuoti žemės sklypą ties pastatu A. Mickevičiaus g. 8 atsižvelgiant į esamą pastato paskirtį, suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą, nustatyti teritorijos naudojimo tipą bei teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

Nuorodos 1. Isakymo+tekstas 2. Inicijavimo+Programa 3. Schema