Parengtas įsakymo projektas dėl leidimo koreguoti detaliojo plano sprendinius žemės sklype (Draustinio g. 45 kadastro Nr. 0101/0101:39) inicijavimo sutarties pagrindu

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo koreguoti apie 28 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sprendinius žemės sklype Draustinio g. 45 (kadastro Nr. 0101/0101:39) inicijavimo sutarties pagrindu“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. 1-403 „Dėl apie 28 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano  (registro Nr. T00078299) sprendinius žemės sklype Draustinio g. 45 (kadastro Nr. 0101/0101:39) inicijavimo sutarties pagrindu: padalinti žemės sklypą pakeičiant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę,  nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypų naudojimo būdą, numatyti inžinerinę infrastruktūrą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano  (registro Nr. T00086338) sprendiniais.

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

Nuorodos 1 Isakymo+tekstas Draustinio g. 45 2 Inicijavimo+Programa Draustinių g. 45 planuojama teritorija