Parengtas įsakymo projektas dėl leidimo koreguoti detaliojo plano sprendinius žemės sklype (Gelvadiškių g. 22, kadastro Nr. 0101/0007:5982) inicijavimo sutarties pagrindu

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo koreguoti žemės sklypo Gelvadiškių g. 22 detaliojo plano sprendinius sklype Nr. 2 (Gelvadiškių g. 22, kadastro Nr. 0101/0007:5982) inicijavimo sutarties pagrindu“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2012 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 30-692 „Dėl sklypo Gelvadiškių g. 22 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00058767) sprendinius žemės sklype Nr. 2
(Gelvadiškių g. 22, kadastro Nr. 0101/0007:5982) inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties ir būdo padalinti žemės sklypą į du žemės sklypus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00086338).

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu [email protected].

Nuorodos1 Isakymo+tekstas Gelvadoskiu g. 22 2 Inicijavimo+Programa Gelvadiskiu g. 22 3 schema