Parengtas įsakymo projektas dėl leidimo koreguoti detaliojo plano sprendinius žemės sklype (Gvazdikų Sodų g. 8, kadastro Nr. 0101/0014:1223) inicijavimo sutarties pagrindu

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo koreguoti žemės sklypo Gvazdikų g. 28 detaliojo plano sprendinius sklype Nr. 2 (Gvazdikų sodų g. 8, kadastro Nr. 0101/0014:1223) inicijavimo sutarties pagrindu“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2006 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 30-338 ,,Dėl sklypo Gvazdikų g. 28 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00057413) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu sklype Nr. 2 (Gvazdikų Sodų g. 8,kadastro Nr. 0101/0014:1223), suformuotame Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. A30-2350 „Dėl sklypo Gvazdikų Sodų g. 8 formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ pavirtintu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu:  padalinti žemės sklypą į du žemės sklypus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00086338).

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

Nuorodos 1 Isakymo+tekstas 2 Inicijavimo+Programa 3 schema