Parengtas įsakymo projektas dėl leidimo koreguoti detaliojo plano sprendinius žemės sklype (J. Maceikos g. 3, kadastro Nr. 0101/0159:1658) inicijavimo sutarties pagrindu

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo koreguoti sklypo Liepkalnio g. 133 (kadastro Nr. 0101/0159:294) detaliojo plano sprendinius žemės sklype Nr. 6 (J. Maceikos g. 3, kadastro Nr. 0101/0159:1658) inicijavimo sutarties pagrindu“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. 1-1812 „Dėl sklypo Liepkalnio g. 133 (kadastro Nr. 0101/0159:294), Naujininkų seniūnijoje, detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00060016) sprendinius žemės sklype Nr. 6 (J. Maceikos g. 3, kadastro Nr. 0101/0159:1658) inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, nustatyti servitutus ir pagrindinius bei papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

Nuorodos1 Isakymo+tekstas 2 Inicijavimo+Programa 3 schema