Parengtas įsakymo projektas dėl leidimo koreguoti detaliojo plano sprendinius žemės sklype (Kintų g. 11, kadastro Nr. 0101/0032:846) inicijavimo sutarties pagrindu

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo koreguoti teritorijos tarp Širvintų, Daugėliškio, Ratnyčios ir S. Fino gatvių detaliojo plano sprendinius sklype Nr. 2 (Kintų g. 11, kadastro Nr. 0101/0032:846) inicijavimo sutarties pagrindu“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 12 d. sprendimu Nr. 1-722 ,,Dėl teritorijos tarp Širvintų, Daugėliškio, Ratnyčios ir S. Fino gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055820) sprendinius, kurie buvo pakoreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. A30-881/21 „Dėl teritorijos tarp Širvintų, Daugėliškio, Ratnyčios ir S. Fino gatvių detaliuoju planu nustatytos sklypo Nr. 2 (Kintų g. 11) antžeminės ir požeminės statybos zonos ir statybos ribų koregavimo tvirtinimo“, inicijavimo sutarties pagrindu sklype Nr. 2 (Kintų g. 11, kadastro Nr. 0101/0032:846): nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos ir nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00086338).

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu [email protected].

Nuorodos 1 Isakymo+tekstas 2. Inicijavimo+Programa 3 Schema