Parengtas įsakymo projektas dėl leidimo koreguoti detaliojo plano sprendinius žemės sklype (Piliavos g. 1 kadastro Nr. 0101/0167:4409) inicijavimo sutarties pagrindu

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo koreguoti sklypų Piliavos g. 2 (kadastro Nr. 0101/0167:38), Varnės g. 15 (kadastro Nr. 0101/0167:1242) ir sklypo Plytinės k. (kadastro Nr. 0101/0167:1240) detaliojo plano sprendinius sklype Nr. 16 (Piliavos g. 1, kadastro Nr. 0101/0167:4409) inicijavimo sutarties pagrindu“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 15 d. sprendimu Nr. 1-520 „Dėl žemės sklypų Piliavos g. 2 (kadastro Nr. 0101/0167:38), Varnės g. 15 (kadastro Nr. 0101/0167:1242) ir sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:1240) detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00078804) sprendinius žemės sklype Nr. 16 (Piliavos g. 1 kadastro Nr. 0101/0167:4409) inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos, pakoreguoti žemės sklypo statybos zoną ir ribą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

Nuorodos1 Isakymo+tekstas Piliavos g. 1 2 Inicijavimo+Programa Piliavos g. 1 3 schema