Parengtas įsakymo projektas dėl leidimo koreguoti detaliojo plano sprendinius žemės sklypuose (Dituvos g. 15, kadastro Nr. 0101/0167:2434; Dituvos g. 13, kadastro Nr. 0101/0167:2447) inicijavimo sutarties pagrindu

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo koreguoti teritorijos Plytinės kaime detaliojo plano sprendinius sklypuose Nr. D-2 (Dituvos g. 15, kadastro Nr. 0101/0167:2434) ir Nr. E-1 (Dituvos g. 13, kadastro Nr. 0101/0167:2447) inicijavimo sutarties pagrindu“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 30-2565 „Dėl teritorijos Plytinės kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00056365) sprendinius sklypuose
Nr. D-2 (Dituvos g. 15, kadastro Nr. 0101/0167:2434) ir Nr. E-1 (Dituvos g. 13, kadastro
Nr. 0101/0167:2447) inicijavimo sutarties pagrindu: padalinti sklypus nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, padalintiems sklypams nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą bei teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

Nuorodos1 Isakymo tekstas 2 Inicijavimo+Programa 3 Schema