Parengtas įsakymo projektas dėl leidimo koreguoti detaliojo plano sprendinius žemės sklypuose Galuklonių g., buvusiame Kryžiokų kaime, inicijavimo sutarties pagrindu

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo inicijuoti sklypo buvusiame Kryžiokų kaime detaliojo plano sprendinių koregavimą apie 2,2 ha teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – koreguoti sklypo buvusiame Kryžiokų kaime detaliojo plano (registro
Nr. T00060408), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2009 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 30-124 ,,Dėl sklypo buvusiame Kryžiokų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, pertvarkyto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. A30-1378 ,,Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0115:38) buvusiame Kryžiokų kaime formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“, sprendinius apie 2,2 (dviejų ir dviejų dešimtųjų) ha teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu: sujungti žemės sklypus (kadastro Nr. 0101/0115:867, Nr. 0101/0115:851, Nr. 0101/0115:850, Nr. 0101/0115:849, Nr. 0101/0115:848, Nr. 0101/0115:847, Nr. 0101/0115:846, Nr. 0101/0115:870, Nr. 0101/0115:856, Nr. 0101/0115:857, Nr. 0101/0115:858, Nr. 0101/0115:868, Nr. 0101/0115:853, Nr. 0101/0115:869, Nr. 0101/0115:859, Nr. 0101/0115:852, Nr. 0101/0115:861, Nr. 0101/0115:860, Nr. 0101/0115:862, Nr. 0101/0115:863, Nr. 0101/0115:844, Nr. 0101/0115:864, Nr. 0101/0115:845), nustatyti žemės sklypų naudojimo būdą komercinės paskirties objektų teritorijų (numatant sporto paskirties pastatų statybą), susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijų (numatant elektroninių ryšių infrastruktūros (perdavimo bokštams, radijo ryšio statiniams, ryšio retransliatoriams ir kitiems inžineriniams statiniams) statiniams, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų (numatant žemės sklypus, skirtus susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir vandenvietėms) naudojimo būdus ir nustatyti užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, aukštingumą, statybos zoną ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (schema pridedama).

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

Nuorodos 1 Isakymo+tekstas 2 Inicijavimo+Programa 3 Schema