Parengtas įsakymo projektas dėl leidimo koreguoti detaliojo plano sprendinius žemės sklypuose Mokyklos g. 44A, Mokyklos g. 50 ir Mokyklos g. 52 inicijavimo sutarties pagrindu

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie mokyklos g. 44 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius sklypuose Mokyklos g. 44A (kadastro Nr. 0101/0009:1175), Mokyklos g. 50 (kadastro Nr. 0101/0009:114), Mokyklos g. 52 (kadastro Nr. 0101/0009:1037) ir gretimoje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – nekeičiant žemės sklypų Mokyklos g. 44A (kadastro Nr. 0101/0009:1175), Mokyklos g. 50 (kadastro Nr. 0101/0009:114) ir Mokyklos g. 52 (kadastro Nr. 0101/0009:1037) pagrindinės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo suformuoti gatvių raudonąsias linijas, suformavus gatvių raudonąsias linijas prie žemės sklypų Mokyklos g. 44A (kadastro Nr. 0101/0009:1175), Mokyklos g. 50 (kadastro Nr. 0101/0009:114) ir Mokyklos g. 52 (kadastro Nr. 0101/0009:1037) šiaurinių dalių prijungti įsiterpusios valstybinės žemės plotą pakeičiant šių žemės sklypų plotą ir ribas bei nustatyti reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu [email protected].

Nuorodos 1 Isakymo+tekstas 2. Inicijavimo+Programa 3 schema