Parengtas įsakymo projektas dėl leidimo koreguoti Markučių rajono detaliojo plano sprendinius žemės sklype Vilnelės g. 13 (kadastro Nr. 0101/0060:0059) inicijavimo sutarties pagrindu

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo koreguoti Markučių rajono detaliojo plano sprendinius žemės sklype Vilnelės g. 13 (kadastro Nr. 0101/0060:0059) inicijavimo sutarties pagrindu“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – koreguoti Vilniaus miesto tarybos 2000 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. 541 „Dėl Markučių rajono plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano  (registro Nr. T00057292) sprendinius žemės sklype Vilnelės g. 13 (kadastro Nr. 0101/0060:0059) inicijavimo sutarties pagrindu: nustatyti statybos ribą, tikslinti statybos zoną ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus numatant sklype dviejų būstų statybą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00086338).

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

Nuorodos 1 Isakymo+tekstas Vilnelės g. 13  2 Inicijavimo+Programa Vilnelės g. 13  3 schema