Parengtas įsakymo projektas „Dėl leidimo koreguoti Pašilaičių komunalinės zonos teritorijos detaliojo plano sklypo Nr. 10 sprendinius sklypuose (kadastro Nr. 0101/0015:159 ir Nr. 0101/0015:160) inicijavimo pagrindu“

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „DĖL LEIDIMO KOREGUOTI PAŠILAIČIŲ KOMUNALINĖS ZONOS TERITORIJOS DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 10 SPRENDINIUS SKLYPUOSE (KADASTRO NR. 0101/0015:0159 IR NR. 0101/0015:160) INICIJAVIMO PAGRINDU“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 324 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir Pašilaičių komunalinės zonos teritorijos detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto Pašilaičių komunalinės zonos teritorijos detaliojo plano (registro Nr. T00055382) sklypo Nr. 10 sprendinius sklypuose (kadastro Nr. 0101/0015:159 ir Nr. 0101/0015:160) inicijavimo pagrindu: perplanuoti sklypą, nustatyti teritorijos naudojimo būdą ir teritorijos naudojimo reglamentus.

Informacija teikia Vilniaus miesto savivaldybės Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Detaliojo planavimo ir architektūros poskyris tel. 8(5) 211 2752, 8(5) 211 2526.

Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

Įsakymo tekstas

Planavimo darbų programa