Parengtas įsakymo projektas dėl leidimo koreguoti sklypo Džiaugsmo g. 109 ir sklypo (kadastro Nr. 0101/0157:247) Grigaičių kaime detaliojo plano sprendinių žemės sklypuose inicijavimo sutarties pagrindu

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. 1-1757 „Dėl sklypo Džiaugsmo g. 109 ir sklypo (kadastro Nr. 0101/0157:247) Grigaičių kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano  (registro Nr. T00071695) sprendinius žemės sklypuose Nr. 13 (M.Reinio g. 26, kadastro Nr. 0101/0157:1017), Nr. 14 (M. Reinio g. 28, kadastro

Nr.0101/0157:1202), Nr. 15 (M. Reinio g. 30, kadastro Nr.0101/0157:1491), Nr. 16 (M. Reinio g. 32, kadastro Nr. 0101/0157:2190), Nr. 17 (M. Reinio g. 34, kadastro Nr. 0101/0157:2191), Nr. 18 (M. Reinio g. 36, kadastro Nr. 0101/0157:0178) ir Nr. 48 (M. Reinio g. 27, kadastro Nr. 0101/0157:0341) inicijavimo sutarties pagrindu.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – padalinti žemės sklypus, nekeičiant jų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties  ir būdo, padalintiems žemės sklypams nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00086338).

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

Nuorodos 1 Isakymo+tekstas Reinio g.  2 Inicijavimo+Programa Reino g  3 schema