Parengtas įsakymo projektas ,,Dėl leidimo koreguoti sklypo Ožkinių g. 97 (kadastro Nr. 0101/0006:902) detaliojo plano sprendinius sklype Ožkinių g. 64A (kadastro Nr. 0101/0006:2211) ir Ožkinių g. 64C (kadastro Nr. 0101/0006:2074) inicijavimo sutarties pagrindu“

 

Informuojame apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl leidimo koreguoti sklypo Ožkinių g. 97 (kadastro Nr. 0101/0006:902) detaliojo plano sprendinius sklype Ožkinių g. 64A (kadastro Nr. 0101/0006:2211) ir Ožkinių g. 64C (kadastro Nr. 0101/0006:2074) inicijavimo sutarties pagrindu“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 30-1459 „Dėl sklypo Ožkinių g. 97 detaliojo plano tvirtinimo“ (registro
Nr. T00060844) patvirtinto detaliojo plano sprendinius sklype Ožkinių g. 64A (kadastro
Nr. 0101/0006:2211) ir sklype Ožkinių g. 64C (kadastro Nr. 0101/0006:2074) inicijavimo sutarties pagrindu: žemės sklypą Ožkinių g. 64C (kadastro Nr. 0101/0006:2074) sujungti su žemės sklypu Ožkinių g. 64A (kadastro Nr. 0101/0006:2211), juos perdalyti ir nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus bei nustatyti teritorijos naudojimo  reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Su sprendimo dėl detaliojo plano koregavimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

 

Įsakymo tekstas

Programa

Teritorijos schema