Parengtas įsakymo projektas dėl leidimo koreguoti sklypų Juodajame kelyje 75E detaliojo plano sprendinius sklype Nr. 15 (kadastro Nr. 0101/0158:2539) inicijavimo sutarties pagrindu

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl leidimo koreguoti sklypų Juodajame kelyje 75E detaliojo plano sprendinius sklype Nr. 15 (kadastro Nr. 0101/0158:2539) inicijavimo sutarties pagrindu“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 11 d. sprendimu Nr. 1-1612 „Dėl sklypų (kadastro Nr. 0101/0158:340, Nr. 0101/0158:342,
Nr. 01011/0158:343) Juodajame kelyje 75E detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00070408) sprendinius sklype Nr. 15 (kadastro Nr. 0101/0158:2539) inicijavimo sutarties pagrindu: padalinti sklypą į atskirus sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties dalyje sklypų pakeisti naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, nustatyti servitutus ir pagrindinius bei papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

Nuorodos:

1 Įsakymo projektas 2 Programa prie įsakymo 3 Schema