Parengtas įsakymo projektas „Dėl leidimo koreguoti teritorijos tarp Gabijos g. ir Ukmergės plento detaliojo plano sklypo Nr. 5A, pertvarkyto žemės sklypo Ukmergės g. 336 formavimo ir pertvarkymo projektu, sprendinius sklype Eitminų g. 23  inicijavimo pagrindu“

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS TARP GABIJOS GATVĖS IR UKMERGĖS PLENTO DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 5A, PERTVARKYTO ŽEMĖS SKLYPO UKMERGĖS G. 336 (KADASTRO NR. 0101/0170:89) FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTU, SPRENDINIUS SKLYPE EITMINŲ G. 23 INICIJAVIMO PAGRINDU“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-634 „Dėl Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimo ir teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055858) sklypo Nr. 5a, pertvarkyto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 30-1727 „Dėl žemės sklypo Ukmergės g. 336 (kadastro Nr. 0101/0170:0089) formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintu žemės sklypo Ukmergės g. 336 (kadastro Nr. 0101/0170:89) formavimo ir pertvarkymo projektu (registro Nr. T00076865), sprendinius sklype Eitminų g. 23 (kadastro Nr. 0101/0170:0127) inicijavimo pagrindu: padalyti žemės sklypą į tris, dviem sklypams nustatyti komercinės paskirties objektų teritorijos žemės naudojimo būdą, viename jų patikslinant komercinės paskirties objektų teritorijos žemės naudojimo būdą, numatyti prekybos paskirties pastato – degalinių operatorinės su prekybos sale statybą, trečiam sklypui nustatyti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės naudojimo būdą, sklypams nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Informacija teikia Vilniaus miesto savivaldybės Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Detaliojo planavimo ir architektūros poskyris tel. 8(5) 211 2752, 8(5) 211 2526.

Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

Dokumentai atsisiųsti:

Isakymo+tekstas

Degalinė+programa