Parengtas įsakymo projektas „Dėl leidimo rengti apie 1,95 ha teritorijos prie Pabarės gatvės detalųjį planą inicijavimo pagrindu“

 

Parengtas įsakymo projektas „Dėl leidimo rengti apie 1,95 ha teritorijos prie Pabarės gatvės detalųjį planą inicijavimo pagrindu“

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas –žemės sklypui (kadastro Nr. 0101/0071:254) nustatyti daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą, suplanuoti susisiekimo ir inžinerinę infrastruktūrą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Su sprendimo dėl detaliojo plano rengimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo.

Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu [email protected].

Isakymo+tekstas

Programa+Pabarės

10528_11_21