Parengtas įsakymo projektas „Dėl leidimo rengti sklypų Gėlūnų g. 8 (kadastro Nr. 0101/0071:595), Gėlūnų g. 14 (kadastro Nr. 0101/0071:591), Gėlūnų g. 16 (kadastro Nr. 0101/0071:592), Gėlūnų g. 20 (kadastro Nr. 0101/0071:594) ir sklypo (kadastro Nr. 0101/0071:593) detalųjį planą inicijavimo pagrindu“

Parengtas įsakymo projektas „Dėl leidimo rengti sklypų Gėlūnų g. 8 (kadastro Nr. 0101/0071:595), Gėlūnų g. 14 (kadastro Nr. 0101/0071:591), Gėlūnų g. 16 (kadastro Nr. 0101/0071:592), Gėlūnų g. 20 (kadastro Nr. 0101/0071:594) ir sklypo (kadastro Nr. 0101/0071:593) detalųjį planą inicijavimo pagrindu“

 

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – suplanuoti susisiekimo ir inžinerinę infrastruktūrą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Su sprendimo dėl detaliojo plano rengimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo.Isakymo+tekstasPrograma+Gėlūnų10045_n

Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.