Parengtas įsakymo projektas „Dėl leidimo rengti sklypų L. Asanavičiūtės g. 1J (kadastro Nr. 0101/0051:1634), L. Asanavičiūtės g. 1B (kadastro Nr. 0101/0051:52), L. Asanavičiūtės g. 1H (kadastro Nr. 0101/0051:268) ir L. Asanavičiūtės g. 1F (kadastro Nr. 0101/0051:1635) detalųjį planą inicijavimo pagrindu“

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo rengti sklypų L. Asanavičiūtės g. 1J (kadastro  Nr. 0101/0051:1634), L. Asanavičiūtės g. 1B (kadastro Nr. 0101/0051:52), L. Asanavičiūtės g. 1H (kadastro Nr. 0101/0051:268) ir L. Asanavičiūtės g. 1F (kadastro Nr. 0101/0051:1635) detalųjį planą inicijavimo pagrindu“

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu koreguoti Vilniaus miesto tarybos 2000 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. 528 „Dėl Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano (registro Nr. T00055197) sprendinius sklype (kadastro Nr. 0101/0167:1202) inicijavimo pagrindu: formuoti sklypus, nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų,  susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, atskirųjų želdynų teritorijos ir (ar) bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos naudojimo būdus, suplanuoti tvarkymo ir naudojimo režimą ir teritorijos naudojimo reglamentus .

Su sprendimo dėl detaliojo plano rengimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo.

Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

Isakymo+tekstas+Asanavičiūtės

programa+Asanavičiūtės

9888_0316

9888_0316_bp