Parengtas įsakymo projektas dėl leidimo rengti žemės sklypų Pakluonės gatvėje (kadastro Nr. 0101/0167:2618, Nr. 0101/0167:1188, Nr. 0101/0167:1619 ir Nr. 0101/0167:1419) detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo rengti žemės sklypų Pakluonės gatvėje (kadastro Nr. 0101/0167:2618, Nr. 0101/0167:1188, Nr. 0101/0167:1619 ir Nr. 0101/0167:1419) detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – rengti žemės sklypų Pakluonės gatvėje (kadastro Nr. 0101/0167:2618,

Nr. 0101/0167:1188, Nr. 0101/0167:1619 ir Nr. 0101/0167:1419) detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu: pakeisti žemės sklypų paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti žemės sklypams naudojimo būdus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (registro Nr. T00086338) sprendiniais, nustatyti urbanizuojamų teritorijų naudojimo reglamentus, statybos ribas bei statybos zonas, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą.

Su sprendimo dėl detaliojo plano rengimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

Nuorodos 1 Isakymo+tekstas Pakluonės g. 2 Inicijavimo+Programa Pakluonės g Planuojama teritorija