Parengtas įsakymo projektas dėl organizuojamo koreguoti Lazdynų rajono žemutinės terasos detaliojo plano sprendinius žemės sklype (kadastro Nr. 0101/0051:1632)

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl Lazdynų rajono žemutinės terasos detaliojo plano sprendinių koregavimo žemės sklype (kadastro Nr. 0101/0051:1632) organizavimo“

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – suplanuoti teritoriją ir/ar kitą reikalingą infrastruktūrą, reikalingą įgyvendinti Vingio parko pėsčiųjų ir dviratininkų tilto projektui per Neries upę ties parodų ir kongresų centru „Litexpo“ miesto mobilumui ir miestovaizdžiui pagerinti, sukurti naujus urbanistinius ir funkcinius ryšius, nustatyti ir išryškinti apželdintų ir viešųjų teritorijų panaudojimo galimybes ir pritaikymą, paversti miško žemę kitomis naudmenomis, patikslinti valstybinių miškų, gatvių raudonųjų linijų ribas, nustatyti reikalingas sklypų ribas su galimais susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijų, bendrojo naudojimo, atskirųjų želdynų, miškų ūkio teritorijų ar kitais naudojimo būdais ir kitus pagal galiojančius teisės aktus leistinus teritorijų naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu [email protected].

Nuorodos

Isakymo+tekstas

10699_0113

Planavimo+programa+Koregavimas+2