Parengtas įsakymo projektas „Dėl sklypo Tarandėje detaliojo plano sprendinių koregavimo organizavimo sklype Nr. 14 (kadastro Nr. 0101/0171:168)“

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – nustatyti sklype Nr. 14 (kadastro Nr. 0101/0171:168) visuomeninės paskirties teritorijų naudojimo būdą, užstatymo tankį, intensyvumą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus ir numatyti sklypo (kadastro Nr. 0101/0171:168) paėmimą visuomenės poreikiams.

Su sprendimo dėl detaliojo plano rengimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo.

Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu [email protected]

Isakymo+tekstasDarbų+programaBenykstaiciu_BP