Parengtas įsakymo projektas „Dėl sklypo Tarandėje detaliojo plano sprendinių koregavimo organizavimo sklypuose Nr. 14 (kadastro Nr. 0101/0171:168) ir Nr. 15 (kadastro Nr. 0101/0171:177)

Parengtas įsakymo projektas „Dėl sklypo Tarandėje detaliojo plano sprendinių koregavimo organizavimo sklypuose Nr. 14 (kadastro Nr. 0101/0171:168) ir Nr. 15 (kadastro Nr. 0101/0171:177)

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected],

Planavimo tikslas – nustatyti visuomeninės paskirties teritorijų naudojimo būdą, esant poreikiui susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų naudojimo būdą, esant poreikiui sklypus apjungti ar keisti jų ribas, nustatyti užstatymo tankį, intensyvumą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus bei planuojamos teritorijos paėmimą visuomenės poreikiams. Kartu parengti visuomenės poreikiams reikalingam konkrečiam objektui statyti (įrengti) konkrečios vietos ir ploto motyvuoto pagrindimo bei konkrečių žemės sklypų (jų dalių) paėmimo visuomenės poreikiams būtinumo pagrindimo dokumentus, pagrįstus sąnaudų ir naudos analize bei visuomeninės naudos, efektyvumo ir racionalumo principais.

Su sprendimo dėl detaliojo plano rengimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo.

Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu [email protected].

Isakymo+tekstas

Darbų+programa

10151_p