Parengtas įsakymo projektas keisti teritorijos tarp Savanorių prospekto ir Vaduvos gatvės detaliojo plano sprendinius sklype Vaduvos g. 17

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KEISTI TERITORIJOS TARP SAVANORIŲ PROSPEKTO IR VADUVOS GATVĖS DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE VADUVOS G. 17 TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2019 m.

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu
Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 314 ir 315 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo
Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 ir 1.1.7 papunkčiais:

  1. L e i d ž i u keisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 22 d. sprendimu Nr. 1-1643 „Dėl teritorijos tarp Savanorių prospekto ir Vaduvos gatvės detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos tarp Savanorių prospekto ir Vaduvos gatvės detaliojo plano sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu sklype Nr. 9 (Vaduvos g. 17,
    kadastro Nr. 0101/0077:64), nustatant šio sklypo naudojimo reglamentus pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius.
  2. T v i r t i n u detaliojo plano keitimo planavimo darbų programą (pridedama).                                                                                                                                                                                                           Planavimo darbų programa Vaduvos17

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Teritorijos schema su kadastro Nr