Parengtas įsakymo projektas koreguoti teritorijos prie Tyzenhauzų ir Jotvingių gatvių sankirtos detaliojo plano sklypo Nr. 50 sprendinius sklype Tarpkalnio g. 25a

Informuojame apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą „Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Tyzenhauzų ir Jotvingių gatvių sankirtos detaliojo plano sklypo Nr. 50 sprendinius sklype Tarpkalnio g. 25a teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu”

 

Teisės akto projektas:

 

Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Tyzenhauzų ir Jotvingių gatvių sankirtos detaliojo plano sklypo Nr. 50 sprendinius sklype Tarpkalnio g. 25a teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu
Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u koreguoti teritorijos prie Tyzenhauzų ir Jotvingių gatvių sankirtos detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. 1-1709 „Dėl teritorijos prie Tyzenhauzų ir Jotvingių gatvių sankirtos detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 50 sprendinius sklype Tarpkalnio g. 25A (kadastro Nr. 0101/0071:223): nekeičiant žemės sklypo paskirties ir naudojimo būdo padalyti į atskirus sklypus, esant galimybei pakeisti užstatymo tipą į vienbutį blokuotą užstatymą ir nustatyti pagrindinius ir papildomus naudojimo režimo reikalavimus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
  2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).

 

Informacija apie pasiūlymų teikimą dėl parengto teisės akto projekto:

Susipažinti ir teikti siūlymus dėl numatomo keisti detaliojo plano sprendinius inicijavimo pagrindu ir parengto teisės akto projekto galima 10 d. d. nuo pranešimo paskelbimo datos.

Vilniaus miesto savivaldybės interneto tinklalapyje https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/ ;

Kontaktiniai asmenys: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Detaliojo planavimo ir architektūros poskyris, Konstitucijos pr. 3, 415 kab., l.e.p. skyriaus vedėjas B. Bučelis, el. p. [email protected], vyr. specialistas K. Buivydas tel. (8-5) 211 2753, el. paštas: [email protected]; Vilniaus m. sav. administracijos Naujininkų seniūnija – Dariau ir Girėno g. 11, el. p. [email protected]

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. [email protected] , www.vilnius.lt;

Iniciatorius: fiziniai asmenys.

Tarpkalnio Planavimo darbų programa