Parengtas Justiniškių kvartalo šalia Taikos g. 157B Perspektyvinio atnaujinimo (revitalizacijos) planas

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE PARENGTĄ JUSTINIŠKIŲ KVARTALO ŠALIA TAIKOS G. 157B PERSPEKTYVINIO ATNAUJINIMO (REVITALIZACIJOS) PLANĄ

 

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007-02-14 sprendimu Nr. 1-1519, 3.6.2 dalies Modernizavimas nuostatomis, parengtas Justiniškių kvartalo šalia Taikos g. 157B Perspektyvinio atnaujinimo (revitalizacijos) planas.

Planavimo tikslai: Numatyti kvartalo aplinkos atnaujinimo principus (įrengiama sporto ir laisvalaikio zona aplinkinių namų gyventojams), lokalių kvartalo želdynų sistemą, bendro naudojimo automobilių stovėjimo juosta,  statytojų indėlį į teritorijos revitalizaciją (atgaivinimą).

Plano parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie planą, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Architektas SPV Saulius Pamerneckis, UAB „SP architektų grupė“ (Lukiškių a. 3-301 , Vilnius, tel. 85 2616978, el. p. saulius@jad.lt).

Plano viešinimas: Nuo 2019 m. sausio 7 d. iki 2019 m. sausio 21 d. 17:30 val. Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje bei Justiniškių seniūnijoje, Rygos g. 15, Vilnius.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl plano: Paštu – UAB „SP architektų grupė“, Lukiškių a. 3-301 , Vilnius. El. paštu: saulius@jad.lt.

Žiūrėti: Revitalizacijos planas

Viešas svarstymas: įvyks 2019 m. sausio 21 d. 17:30 val., Konstitucijos pr. 3, Vilniaus miesto savivaldybė, 215 kab.

Pasiūlymus dėl planavimo galima teikti plano rengėjui raštu iki sprendinių viešinimo pabaigos viešo svarstymo su visuomene metu.