Parengtas Justiniškių kvartalo šalia Taikos g. 157b perspektyvinio atnaujinimo (revitalizacijos) planas

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007-02-14 sprendimu Nr. 1-1519, 3.6.2 dalies Modernizavimas nuostatomis, parengtas Justiniškių kvartalo šalia Taikos g. 157B Perspektyvinio atnaujinimo (revitalizacijos) planas.

Planavimo tikslai: Numatyti kvartalo aplinkos atnaujinimo principus, lokalių kvartalo želdynų sistemą, automobilių vietų  išdėstymo principus, statytojų indėlį į teritorijos revitalizaciją (atgaivinimą).

Plano parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie planą, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Architektas SPV Saulius Pamerneckis, UAB „SP architektų grupė“ (Lukiškių a. 3-301 , Vilnius, tel. 85 2616978, el. p. saulius@jad.lt).

Plano viešinimas: Nuo 2018 m. gruodžio 4 d. iki 2018 m. gruodžio 19 d. 17:30 val. Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje bei Justiniškių seniūnijoje, Rygos g. 15, Vilnius.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl plano: Paštu – UAB „SP architektų grupė“, Lukiškių a. 3-301 , Vilnius. El. paštu: saulius@jad.lt.

Revitalizacijos schemą žiūrėti čia: Revitalizacijos planas

Viešas svarstymas: įvyks 2018 m. gruodžio 19 d. 17:30 val., Konstitucijos pr. 3, Vilniaus miesto savivaldybė, 215 kab..

Pasiūlymus dėl planavimo galima teikti plano rengėjui raštu iki sprendinių viešinimo pabaigos viešo svarstymo su visuomene metu.