Parengtas Karoliniškių kvartalo tarp Laisvės pr., Pilaitės pr. ir A. P. Kavoliuko g. Perspektyvinio atnaujinimo (revitalizacijos) planas

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE PARENGTĄ KAROLINIŠKIŲ KVARTALO TARP LAISVĖS PR., PILAITĖS PR. IR A. P. KAVOLIUKO G. PERSPEKTYVINIO ATNAUJINIMO (REVITALIZACIJOS) PLANĄ

 

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007-02-14 sprendimu Nr. 1-1519, 3.6.2 dalies Modernizavimas nuostatomis, parengtas Karoliniškių kvartalo tarp Laisvės pr., Pilaitės pr. ir A. P. Kavoliuko g. Perspektyvinio atnaujinimo (revitalizacijos) planas

Planavimo tikslai: Numatyti kvartalo aplinkos atnaujinimo principus, lokalių kvartalo želdynų sistemą, automobilių vietų  išdėstymo principus, statytojų indėlį į teritorijos revitalizaciją (atgaivinimą).

Plano parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie planą, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Architektas PV Dalius Striukas, UAB „Artex studija“ (Žirmūnų g. 67A, Vilnius, tel. 8 5 260-33-76, el. p. dalius@artex.lt).

Plano viešinimas: Nuo 2018 m. spalio 4 d. iki 2018 m. spalio 18 d. 17:30 val. Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje bei Karoliniškių seniūnijoje, L. Asanavičiūtės g. 20, Vilnius.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl plano: Paštu – UAB „Artex studija“, Žirmūnų g. 67A, Vilnius. El. paštu: dalius@artex.lt.

 Parengtą planą žiūrėti čia: Revitalizacijos planas 20181003.

Viešas svarstymas: įvyks 2018 m. spalio 18 d. 17:30 val. Vilniaus jaunimo informacijos centre, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus miesto savivaldybė, I aukštas.

Pasiūlymus dėl planavimo galima teikti plano rengėjui raštu iki sprendinių viešinimo pabaigos viešo svarstymo su visuomene metu.