Parengtas Lazdynų rajono žemutinės terasos detaliojo plano (registro Nr. T00056335) sprendinių koregavimas sklype (kadastro Nr. 0101/0051:0239) inicijavimo pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-373)

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Vilniaus miesto tarybos 1994 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. 14 „Dėl Lazdynų rajono žemutinės terasos detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Lazdynų rajono žemutinės terasos detaliojo plano (registro Nr. T00056335) sprendinių koregavimas sklype (kadastro Nr. 0101/0051:0239) inicijavimo pagrindu.
Planuojamos teritorijos aprašymas: 2,1062 ha sklypas (kadastro Nr. 0101/0051:0239).
Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-04-07 įsakymas Nr. A30-1355/22, šiuo įsakymu patvirtinta planavimo darbų programa, Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2022-04-22 Nr. A615-63/22.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.
Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: MB „Valdomas projektas“, kodas 304161502, buveinės adresas Geranainių g. 7,Vilnius, tel. +37062073285, el. p.: rasa@miestovizija.lt.
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: nustatyti sklypui (kadastro Nr. 0101/0051:0239) daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų ir bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijų žemės naudojimo būdus bei teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
Su parengtais detaliojo plano sprendinių koregavimo sprendiniais bus galima susipažinti: nuo 2023-02-27 iki 2023-03-10 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), http://www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-373; AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., iš anksto susiderinus tel. +370 5 230 5500 arba tel. +37062073285, el. p.: rasa@miestovizija.lt; Lazdynų seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Erfurto g.29, Vilnius (su pagrindiniu brėžiniu); Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje www.vilnius.lt, skiltyse Miesto plėtra, Teritorijų planavimo viešumas (su pagrindiniu brėžiniu, aiškinamuoju raštu).
Parengti detaliojo plano koregavimo sprendiniai bus viešai eksponuojami: nuo 2023-03-06 iki 2023-03-10 (imtinai) AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., iš anksto susiderinus tel. +370 5 230 5500 arba tel. +37062073285, el. p.: rasa@miestovizija.lt.
Informacija apie viešą susirinkimą: viešas susirinkimas vyks 2023-03-13, 17 val. nuotoliniu būdu.

Prisijungimo prie susirinkimo transliacijos nuoroda: https://teams.live.com/meet/9434328857619
Pasiūlymus dėl detaliojo plano koregavimo galima teikti: planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-373) per visą detaliojo plano koregavimo sprendinių rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymus bus galima teikti ir žodžiu. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau, kaip per 10 darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Plano rengėjo ar iniciatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

Nuoroda:

Kolerita+AR+SPRENDINIAI_2023-02-16

Pagrindinis+brezinys+2023-02-16_Miskiniu-239

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ