Parengtas Markučių rajono detaliojo plano ir sklypo Subačiaus g.77 plano, prilyginamo teritorijų planavimo dokumentui, sprendinių koregavimas

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

INFORMUOJAME APIE PARENGTĄ MARKUČIŲ RAJONO DETALIOJO PLANO IR SKLYPO SUBAČIAUS G. 77 PLANO, PRILYGINAMO DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI, SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ

Planuojamos teritorijos adresas: Subačiaus g. 77 (kadastro Nr. 0101/0059:97), Rasų seniūnija, Vilnius.

Planavimo tikslas: nekeičiant pagrindinės sklypo naudojimo paskirties ir esamo komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdo, patikslinti pagrindinius naudojimo reglamentus (pastatų aukštį, užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį ir tipą, želdinių dalis, galimų statinių paskirtis) pagal Vilniaus miesto teritorijos bendrojo plano sprendinius ir esant poreikiui koreguojant užstatymo zoną ir ribas.

Planavimo pagrindas: Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-08-11 įsakymas Nr. 30-1858. 2016 m. lapkričio 8 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-1924/16(3.1.36-TD2).

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt; kontaktinis asmuo – Miesto plėtros departamento Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus Rytinės teritorijos poskyrio vyr. specialistas K. Buivydas tel. (8-5) 211 2753, el. paštas: karolis.buivydas@vilnius.lt.

Iniciatorius: UAB „Naomė plius“ Polocko g. 15, Vilnius.

Rengėjas: UAB „Ugna“, projekto vadovė Saulė Kazlauskienė tel. +37061060803, el. paštas: saule@ugna.lt.

Terminas: iki 2019 m. liepos mėn.

Teritorijų planavimo dokumento sprendinių koregavimas viešinamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka. Su detaliojo plano ir sklypo plano, prilyginamo detaliojo planavimo dokumentui, koregavimo projektu galima susipažinti nuo 2017 m. rugsėjo 29 d. iki 2017 m. spalio 19 d. darbo dienomis rengėjo UAB „Ugna“ biuro patalpose, Viršuliškių g. 16-5, Vilniuje, tel. +37061060803, el. paštas: saule@ugna.lt, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos interneto svetainėje /, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Rasų seniūnijos skelbimų lentoje, Žemaitijos g. 9, Vilniuje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: Pasiūlymų koreguojamo detalaus plano ir sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, sprendinių pateikimo tvarka: pasiūlymus galima teikti planavimo organizatoriui Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, rengėjui ar iniciatoriui raštu (šiame skelbime nurodytu adresu), ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešinimo pabaigos š. m. spalio 19 d.

Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta, raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.

Pagrindinį brėžinį žiūrėti čia