Parengtas Markučių rajono detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Markučių g. 40

Planuojama teritorija Žemės sklypas (kad. Nr. 0101/0059:13), esantis Markučių g. 40, Vilniuje
Dokumento rengimo pagrindas 2018-07-09 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-1552 „Dėl leidimo inicijuoti Markučių rajono detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Markučių g. 40“ ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti.
Organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.
Iniciatorius Agnė Masalienė
Rengėjas UAB „Idea urbana“, Sporto g. 10, LT-09238 Vilnius, tel. (8-5) 211 3331, el. p. info@ideaurbana.lt.
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu Su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2018-11-28 iki 2018-12-14 Rasų seniūnijoje, teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdirs.lt (TPD Nr. K-VT-13-18-492) bei Sporto g. 10, Vilniuje iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu (8-5) 211 3331. Pasiūlymus raštu galima teikti iki 2018-12-14 (detaliojo plano eksponavimo pabaigos) rengėjui UAB „Idea Urbana“, el. p. info@ideaurbana.lt, tel. (8-5) 211 3331, Sporto g. 10, Vilnius. Neatsižvelgus į motyvuotus pasiūlymus, asmenys gautą atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas Vieša detaliojo plano ekspozicija vyks nuo 2018-11-28 iki 2018-12-14 Rasų seniūnijoje, teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdirs.lt (TPD Nr. K-VT-13-18-492) bei Sporto g. 10, Vilniuje iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu (8-5) 211 3331.

susipažinti su DPk sprendiniais: pagrindinis-brezinys