Parengtas Markučių rajono detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Vilnelės g. 30 inicijavimo pagrindu

Planuojama teritorija:
Vilnelės g. 30, Vilnius

Dokumento rengimo pagrindas:
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020-06-15 įsakymas Nr. A30-1649/20 „Dėl leidimo inicijuoti Markučių rajono detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Vilnelės g. 30″.

Organizatorius:
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

Iniciatorius:
Fiziniai asmenys

Rengėjas:
UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas:
Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas:
[email protected]

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu:
Su parengtu, viešai eksponuojamu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2021-07-12 iki 2021-07-23 imtinai Rasų seniūnijoje, Žemaitijos g. 9, LT-01134 Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame tinklalapyje (www.vilnius.lt), teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-21-44) bei Sporto g. 10, Vilniuje iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu (8 5) 211 3331

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas:
Su parengtu, viešai eksponuojamu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2021-07-12 iki 2021-07-23 imtinai Rasų seniūnijoje, Žemaitijos g. 9, LT-01134 Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame tinklalapyje (www.vilnius.lt), teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-21-44) bei Sporto g. 10, Vilniuje iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu (8 5) 211 3331

Pateikti duomenys teisingi ir sutinku, kad mano asmens duomenys (atstovaujamo asmens duomenys) būtų naudojami Vilniaus miesto savivaldybės informacinėse sistemose
ASTA KARINIAUSKIENĖ
Vardas, pavardė

Nuorodos:

Sprendiniai (1)

Skelbimas_parengtas_07_05