Parengtas Markučių rajono detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Žibuoklių g. 28 (skl. Kad. Nr. 0101/0060:23)

INFORMACIJA apie parengtą Markučių rajono detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Žibuoklių g. 28 (skl. Kad. Nr. 0101/0060:23).
Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas dėl leidimo inicijuoti Markučių rajono detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Žibuoklių g. 28, Nr. A30-1459/18 (21.22E-TD2), 2018.07.09 ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. A30-1549/18 (2.1.22E-TD2), 2018.07.09;
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.
Planavimo iniciatoriai : S.D., S.D.;
Projekto rengėjas: Auksė Radžiūnaitė, individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. (21.26)-332-2486, , tel.: +370 616 70493, el.p. raukse@gmail.com. Projekto vadovė Auksė Radžiūnaitė.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Atlikti Vilniaus miesto tarybos 2000 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. 541 patvirtinto Markučių rajono detaliojo plano (registro Nr. T00057292), Rasų seniūnijoje, sprendinių koregavimą, teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutarties pagrindu, sklype Žibuoklių g. 28 (kadastro Nr. 0101/0060:23), tikslinant naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatant sodybinio užstatymo tipą ir teritorijos naudojimo reglamantus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivladybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Suformuoti optimalią esamam reljefui urbanistinę struktūrą.
Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalinga.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-18-547.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2019-05-16 iki 2019-05-31 Rasų seniūnijoje, teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdirs.lt (TPD Nr. K-VT-13-18-547)susisiekus su projekto rengėju darbo metu, susitarus telefonu +370 616 70493 ar el. p. raukse@gmail.com, ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-18-547).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2019-05-31.

N+zibuokles+DPK+(D)+pagrindinis brėžinys
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.