Parengtas Markučių rajono detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Žibuoklių g. 31, kadastro Nr. 0101/0060:186 (pakartotinė patikslinta 2020-03-05 informacija)

Informuojame, kad parengtas Markučių rajono detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype
Žibuoklių g. 31 (kadastro Nr. 0101/0060:186).
Detaliojo plano pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo
2019-12-09 įsakymas A30-2579/19, 2020-01-16 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr.
A615-3/20 bei 2019-12-09 Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti.
Detaliojo plano koregavimo tikslai: atlikti Vilniaus miesto tarybos 2000-03-15 sprendimu Nr. 541
patvirtinto Markučių rajono detaliojo plano (registro Nr. T00057292) Rasų seniūnijoje sprendinių
koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklype Žibuoklių g. 31
(kadastro Nr. 0101/0060:186), keičiant sklypų ribas ir plotus (prijungiant įsiterpusius valstybinės
žemės plotus) ir teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės
teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
Detaliojo plano koregavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, Vyriausiojo miesto architekto skyriaus vyr. specialistas
Benius Bučelis tel. (8-5) 211 7913, el. paštas: benius.bucelis@vilnius.lt. .
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės”, Z. Sierakausko
g. 17-1, Vilnius, tel 85 2163867, el. paštas daiva@archd.lt, proj. vadovas D. Vyšniauskienė.
Koreguojamo detaliojo plano viešinimo tvarka – supaprastinta.
Detaliojo plano koncepcija nerengiama, SPAV nereikalingas.
Su parengtu detaliojo plano koregavimu bus galima susipažinti nuo 2020-03-05 iki 2020-03-20
imtinai LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės
priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-20-37), Rasų seniūnijos
skelbimų lentoje (Žemaitijos g. 9, LT-01134 Vilnius), Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje
(www.vilnius.lt) ir UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės” patalpose darbo dienomis 8-17 val.
Kontaktinis asmuo D. Vyšniauskienė, tel 86 981 7868.
Projekto ekspozicija vyks Rasų seniūnijos patalpose nuo 2020-03-05 iki 2020-03-20. detalus Brėžinys
Viešas svarstymas organizuojamas 2020-03-20 13:00 val. virtualioje erdvėje, nuoroda
https://us04web.zoom.us/j/623184610. Papildomos programos jums instaliuoti nereikia.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ar rengėjui
raštu, arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės
priežiūros informacinėje sistemoje visą, (www.tpdris.lt) iki susipažinimo su detaliojo plano
sprendinių koregavimo laikotarpio pabaigos.