Parengtas Mažųjų Gulbinų kaime detaliojo plano (registro Nr. 1697) sprendinių koregavimas sklypuose Padvarės g. 11 ir 25

INFORMACIJA apie parengtą apie sklypų Mažųjų Gulbinų kaime, Vilniuje, detaliojo plano sklypų Nr. 58 ir Nr. 59 sprendinių koregavimas

Planavimo pagrindas: 2018 m. sausio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-86.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

Planavimo iniciatorius: Vidas Čebatariūnas ir Alina Čebatariūnienė, gyv. Latvių g. 53A-23, Vilniuje, tel.: +370 616 59382.

Projekto rengėjas: UAB „Meirista“, į./k. 302509764, Panerių g. 64, Vilnius, tel.: 8699 47231, el.p. grazina@meirista.lt. Projekto vadovė Gražina Meidutė.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti sklypų Mažųjų Gulbinų kaime, Vilniuje detaliojo plano (reg. Nr. 1697), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. 1-1001, sklypų Nr. 58 ir Nr. 59, pertvarkytų sujungimo būdu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m., gegužės 11 d. įsakymu Nr. A30-1367 „Dėl žemės sklypų Padvarės g. 11 ir 25 formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“, sprendinių koregavimą, nustatant pertvarkytame sklype užstatymo tankį ir statybos zoną.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2018-04-23 iki 2018-05-08 imtinai Vilniaus miesto savivaldybės patalpose, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Verkių seniūnijos patalpose, Kalvarijų g. 156, Vilniuje, ir pas projekto rengėją Panerių g. 64, Vilniuje, darbo metu, susitarus telefonu 8699 47231, ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-18-31).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2018-05-08.

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.

Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Planuojama teritorija

Padvarės g. 11 ir 25 , Vilnius
Dokumento rengimo pagrindas 2018 m. sausio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-86
Organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
Iniciatorius Vidas Čebatariūnas ir Alina Čebatariūnienė, gyv. Latvių g. 53A-23, Vilniuje, tel.: +370 616 59382
Rengėjas UAB „Meirista“, į./k. 302509764, Panerių g. 64, Vilnius, tel.: 8699 47231, el.p. grazina@meirista.lt. Projekto vadovė Gražina Meidutė
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2018-04-23 iki 2018-05-08 imtinai Vilniaus miesto savivaldybės patalpose, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Verkių seniūnijos patalpose, Kalvarijų g. 156, Vilniuje, ir pas projekto rengėją Panerių g. 64, Vilniuje, darbo metu, susitarus telefonu 8699 47231, ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-18-31).
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas
El. pašto adresas grazina.meidute@gmail.com
Paslaugos gavėjo adresas Panerių g. 64, Vilnius

brėžinį žiūrėti čia