Parengtas Mero potvarkio projektas „Dėl leidimo keisti Sklypo (kadastro Nr. 0101/0162:117) buvusiame Trakų Vokės kaime detaliojo plano sprendinius ir parengti juos keičiantį apie 2,12 ha teritorijos prie Akmenos gatvės detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“

Informuojame apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės Mero įsakymo projektą „Dėl leidimo keisti Sklypo (kadastro Nr. 0101/0162:117) buvusiame Trakų Vokės kaime detaliojo plano sprendinius ir parengti juos keičiantį apie 2,12 ha teritorijos prie Akmenos gatvės detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“. 

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt. 

Planavimo tikslas – pakeisti žemės sklypo Akmenos g. 1 (kadastro Nr. 0101/0162:1345) naudojimo būdą iš susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką). 

Potvarkio+tekstas

10729_nauj