PARENGTAS MERO POTVARKIO PROJEKTAS „DĖL LEIDIMO KEISTI SKLYPO TARANDĖJE DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS IR PARENGTI JUOS KEIČIANTĮ APIE 6 HA TERITORIJOS PRIE BENYKŠTAIČIŲ GATVĖS DETALŲJĮ PLANĄ“

PARENGTAS MERO POTVARKIO PROJEKTAS „DĖL LEIDIMO KEISTI SKLYPO TARANDĖJE DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS IR PARENGTI JUOS KEIČIANTĮ APIE 6 HA TERITORIJOS PRIE BENYKŠTAIČIŲ GATVĖS DETALŲJĮ PLANĄ“

 

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais nustatyti visuomeninės paskirties teritorijų naudojimo būdą ir/ar susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdą ir/ar bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos naudojimo būdą ir/ar atskirųjų želdynų teritorijos naudojimo būdą ir/ar kitus naudojimo žemės sklypų naudojimo būdus, sklypus sujungti, padalinti, keisti jų ribas, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus ir numatyti sklypų paėmimą visuomenės poreikiams (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

.

Su sprendimo dėl detaliojo plano rengimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo.

Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

Potvarkio+tekstas programa+Darželis 10429_tik_planuojama