PARENGTAS MERO POTVARKIO PROJEKTAS „DĖL LEIDIMO KEISTI ŽEMĖS SKLYPO PRIE SIETYNO GATVĖS NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS IR PARENGTI JUOS KEIČIANTĮ APIE 3,35 HA TERITORIJOS PRIE SIETYNO GATVĖS DETALŲJĮ PLANĄ INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU“

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected]. www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – nustatyti žemės sklypų paskirtį, žemės naudojimo būdus ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, padalyti žemės sklypus, suplanuoti reikalingą susisiekimo ir inžinerinę infrastruktūrą; esant poreikiui nustatyti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo pricipus; formuoti žemės sklypus laisvoje valstybinėje žemėje (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

.

Su sprendimo dėl detaliojo plano rengimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo.

Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu [email protected].

Potvarkio+tekstas+(003)

programa+Asanavičiūtės

10981_n