Parengtas Mero potvarkio projektas ,,Dėl leidimo rengti apie 2,1 ha teritorijos prie Gilužio gatvės detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“

 

Informuojame apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės Mero įsakymo projektą „Dėl leidimo rengti apie 2,1 ha teritorijos prie Gilužio gatvės detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – rengti apie 2,1 (dviejų ir vienos dešimtosios) ha teritorijos prie Gilužio gatvės detalųjį planą sklypuose (kadastro Nr. 0101/0167:1765, Nr. 0101/0167:3910, Nr. 0101/0167:3909,  Nr. 0101/0167:3908, Nr. 0101/0167:3911 ir Nr. 0101/0167:1670) ir gretimoje teritorijoje  inicijavimo sutarties pagrindu: padalyti žemės sklypus ir užtikrinti darnią planuojamos teritorijos raidą ir funkcionavimą, suplanuoti reikalingą susisiekimo ir inžinerinę infrastruktūrą, formuoti žemės sklypus laisvoje valstybinėje žemėje, esant poreikiui nustatyti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo pricipus ir pakeisti žemės sklypų paskirtį bei žemės naudojimo būdus bei nustatyti pagrindinius ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

 

Potvarkio tekstas

Teritorijos schema