Parengtas Mero potvarkio projektas ,,Dėl leidimo rengti apie 2,8 ha teritorijos prie Saulėtekio alėjos detalųjį planą sklypuose (kadastro Nr. 0101/0013:98, Nr. 0101/0013:271, Nr. 0101/0013:423, Nr. 0101/0013:428, Nr. 0101/0013:378 ir Nr. 0101/0013:270) ir gretimoje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu“

 

Informuojame apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės Mero potvarkio projektą „Dėl leidimo rengti apie 2,8 ha teritorijos prie Saulėtekio alėjos detalųjį planą sklypuose (kadastro Nr. 0101/0013:98, Nr. 0101/0013:271, Nr. 0101/0013:423,  Nr. 0101/0013:428, Nr. 0101/0013:378 ir Nr. 0101/0013:270) ir gretimoje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – miško ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0013:423) dalyje miško žemę paversti kitomis naudmenomis, nustatyti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdą bei atidalyti šį sklypą ir visoje planuojamoje teritorijoje nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis galiojančiais teisės aktais bei Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

 

Potvarkio tekstas

Teritorijos schema