Parengtas Mero potvarkio projektas „Dėl leidimo rengti apie 3,6 ha teritorijos prie Vaidilutės gatvės detalųjį planą, keičiantį žemės sklypų Rato g. 53 (kadastro Nr. 0101/0011:208, Nr. 0103/0011:197 ir Nr. 0101/0011:195) detalųjį planą, inicijavimo sutarties pagrindu“

Informuojame apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės Mero potvarkio projektą „Dėl leidimo rengti apie 3,6 ha teritorijos prie Vaidilutės gatvės detalųjį planą, keičiantį žemės sklypų Rato g. 53 (kadastro Nr. 0101/0011:208, Nr. 0103/0011:197 ir Nr. 0101/0011:195) detalųjį planą, inicijavimo sutarties pagrindu“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – keisti žemės sklypų Rato g. 53 (kadastro Nr. 0101/0011:208, Nr. 0103/0011:197 ir Nr. 0101/0011:195) detaliojo plano (TPD Nr. T00059559), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. spalio 29 d. Nr. 30-1895 įsakymu „Dėl sklypų Rato g. 53 detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius ir parengti juos keičiantį apie 3,6 ha teritorijos prie Vaidilutės gatvės detalųjį planą, inicijavimo sutarties pagrindu: suformuoti ir suplanuoti laisvos valstybinės žemės teritoriją, nustatyti žemės sklypų naudojimo būdus, pakeisti žemės sklypų plotus ir ribas, juos padalyti ir (ar) atidalyti, suplanuoti susisiekimui ir inžinerinei infrastruktūrai skirtą teritorijos dalį bei nustatyti reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

Priedai:

Potvarkio tekstas

Teritorijos schema